Diamond Sea

Thong Tin Can Ho Diamond Sea Vung Tau
Ten chinh thuc: Diamond Sea Vung Tau
Vi tri: 33A duong 30/4, Phuong 9, Thanh pho Vung Tau.
Chu dau tu: cong ty phat trien va phan phoi bat dong san G Plus Real Estate
Dien tich khu dat: 5104m2
Dien tich xay dung: 2.730,38m2
Mat do xay dung: 39%
So tang: 33 tang
So can ho: 486 can ho
Dien tich can ho: 67-71-75-77-81m2
Du kien ban giao: quy II/2018Vi Tri Kim Cuong Cua Diamond Sea PVC-IC Vung Tau
Toa lac tai vi tri vang voi 4 mat tien – 4 mat bien:
+ Phia dong nam giap duong 30/4 – view Bai Sau
+ Phia dong bac giap duong Nguyen Trung Truc – Cu Lao
+ Phia tay nam giap Le Van Loc – Bai Dau
+ Phia tay bac giap duong Suong Nguyet Anh – Cu Lao Ben Dinh
Nam tren cac truc duong lon thuan loi giao thong, di chuyen du an Diamond Sea view hua hen se tro thanh trung tam thuong mai sam uat tai day.

4 mat tien – 4 view huong bien
Du an Diamond Sea nam tren truc duong chinh, ngay trung tam thanh pho Vung Tau. Khong phai tu nhien ma no duoc goi voi cai ten my mieu Diamond Sea – Vien kim cuong cua bien. Can ho Vung Tau Tan dung va khai thac toi da vi the dia ly cung voi canh quan tu nhien duoc thien nhien uu ai de tu do tao ra tam nhin hoan hao, bao quat voi thiet ke cao tang.
Ca 4 mat deu co vi tri hoan hao voi 4 mat tien va 4 view deu giap bien.
+ Phia Dong Nam giap duong 30/4 – view Bai Sau.
+ Phia Dong Bac giap duong Nguyen Trung Truc – Cu Lao.
+ Phia Tay Nam giap Le Van Loc – Bai Dau.
+ Phia Tay Bac giap duong Suong Nguyet Anh – Cu Lao Ben Dinh.
Voi dac thu cua mien bien, khi hau tai day duoc dieu tiet dac biet de chiu va thoai mai cho gia chu.

***Chinh sach dau tu va de o:
Ngan Hang VPBank ho tro cho vay 70% tri gia can ho.
Lai suat uu dai.
Ho Tro lai suat 12 thang LS 0%.
An han no goc 0% trong vong 12 thang.

***Chinh sach thanh toan:
Dat coc 100 trieu.
Lan 1: Thanh toan 30% sau 7 ngay ky HDMB (bao gom tien coc 100 trieu).
Lan 2: 60 ngay sau thanh toan 10%.
Lan 3: 60 ngay sau thanh toan 15%.
Lan 4: 60 ngay sau thanh toan 15%.
Lan 5: Thang 6/2018 thanh toan 25% Ban giao Can Ho Cho Khach Hang.
Lan 6: Thanh toan 5% nhan GCNQSHD.

***Chinh sach uu dai:
Chiet khau ngay 8% khi TT 95%.
Chiet khau ngay 1% cho KH coc truoc ngay 31/12.
Chiet khau ngay 1% cho KH co Ho Khau tai Vung Tau.
Chiet khau ngay 1% cho KH TT 30% Truoc ngay 25/12 Noel.

***Chinh sach tham quan va tu van chuyen sau: 24/7.
- Duoc dat lich tham quan tu thu 2 - CN.
- Duoc ho tro Xe Vip 7 Cho - 45 Cho di chuyen + du lich Vung Tau.
- Duoc tu van chuyen sau va ho tro 24/7.
Sign In or Register to comment.