VNE chuyển nhượng dự án VNECO Plaza tại Đà Nẵng

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (VNE) vừa ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án khu tổ hợp trung tâm thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp VNECO Plaza tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.
VNE chuyển nhượng dự án VNECO Plaza tại Đà Nẵng


Cụ thể, ngày 29/6, Công ty đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng dất và toàn bộ chi phí phát triển dự án đến thời điểm chuyển nhượng liên quan đến dự án khu tổ hợp trung tâm thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp VNECO Plaza cho Công ty cổ phần Bảo Phước.

Giá trị quyền sử dụng đất của dự án nhỏ hơn 5% tổng tài sản của công ty tính đến thời điểm ngày 31/12/2016.

Được biết, dự án VNECO Plaza nằm trên khu đất có diện tích 2.769,5 m2, dự án gồm 40 tầng nổi và 2 tầng tầm, cung cấp 300 phòng khách sạn và 240 căn hộ cao cấp.

Việc chuyển nhượng dự án VNECO Plaza đã được thông qua tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Năm 2017 VNE đặt mục tiêu tổng doanh thu và thu nhập 1.112,85 tỷ đồng, tăng 87,48% so với năm 2016; lợi nhuận sau thuế hơn 111 tỷ đồng, tăng 148,38% so với năm trước và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 10%.
Sign In or Register to comment.